Acesta este un document legal între www.ssii.ro si participant !!! © www.ssii.ro

CERTIFICATUL MEDICAL

ACUSTIC LIVE MUSIC CAMP
2018

      Certificatul medical este un act medical eliberat de către doctorul de familie prin care acesta atestă că starea de sănătate a solicitantului 
      este corespunzătoare pentru participare la tabără. 

      Fiecare participant va prezenta la venirea în tabără certificat medical (medicul de familie) prin care să dovedească că este sănătos şi apt 
      de participare la tabără.  

      Neprezentarea acestui document atrage după sine excluderea automată din cadrul taberei fără pretenţia de restituire a taxei de participare. 

      Participantul care nu prezintă acest act medical va părăsi incinta taberei în interval de maxim 24 ore de la sosire. 	 

      Prezentarea certificatului medical reprezintă o măsură de siguranță și securitate în cadrul taberei de chitară. 

ACUSTIC LIVE MUSIC CAMP este parte a proiectului cultural ACUSTIC LIVE
prin care se doreşte promovarea în special a muzicii acustice, a chitarei
acustice şi totodată a artiştilor consacraţi sau neconsacraţi
indiferent de vârstă sau experienţă.