Acesta este un document legal între www.ssii.ro si participant !!! © www.ssii.ro

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL TABEREI

ACUSTIC LIVE MUSIC CAMP

2018

   
                             În vederea bunei desfăşurări a taberei de chitară se aplică prezentul regulament.
                                  Neacceptarea acestuia presupune neparticiparea la tabără.
 1. Toţi participanţii, indiferent de statut, vor respecta programul taberei şi prezentul regulament.  
 2. Toţi participanţii, indiferent de statut, vor respecta şi vor lua în considerare sugestiile şi deciziile de funcţionare ale taberei stabilite de către organizatorul Silvan STÂNCEL www.silvanstancel.ro. Aceste decizii, luate strict în vederea bunei funcţionări a taberei, nu se negociază în nici un fel cu participanţii şi ele vizează înainte de orice securitatea şi integritatea fizică şi morală a participanţilor.
 3. Chestiunile de natură financiară se reglează după cum urmează: avansul prin cont bancar conform indicaţiilor de pe www.tabarachitara.ro, restul de plată la sosirea în tabără.
 4. Chestiunile de natură artistică şi cursuri de chitară se reglează prin intermediul artiștilor: Silvan STÂNCEL.
 5. Responsabil cazare/masă: Anca IACOB.
 6. Niciun participant nu va părăsi perimetrul taberei (Pensiunea Râmeţ + curtea aferentă cabanei) fără a anunţa în prealabil şi a cere acordul organizatorului Silvan STÂNCEL. Anunţarea şi cererea acordului se va face în prezenţa a cel puţin 3 persoane dintre care obligatoriu 2 majori.  
 7. Orice problemă apărută se reglează anunţând organizatorul Silvan STÂNCEL şi restul profesorilor.
 8. Toţi participanţii vor respecta regulile de funcţionare ale Pensiunii Râmeţ şi nu vor provoca daune materiale. În cazul în care aceste daune materiale se vor produce ele vor fi suportate financiar de către persoana care le-a produs.
 9. Participanţii minori nu vor consuma băuturi alcoolice, nu vor fuma, nu vor întreţine relaţii sexuale pe perioada/în cadrul/în perimetrul taberei.
 10. Participanţii majori nu vor fuma în prezenţa participanţilor, vor consuma băuturi alcoolice fără a ajunge la starea de ebrietate.
 11. Nu este permisă venirea în tabără cu băuturi alcoolice sau cu substanţe periculoase/halucinogene/etnobotanice/droguri/ilegale.
 12. Băieţii nu vor intra în camerele/balcoanele fetelor, fetele nu vor intra în camerele/balcoanele băieţilor pe întreg parcursul taberei.
 13. Locurile de socializare între băieţi şi fete sunt orice spaţii din perimetrul taberei mai puţin camerele, băile, balcoanele.
 14. În orice moment organizatorul de sex masculin, însoţit de încă un martor major de sex masculin, poate intra neanunţat în camera băieţilor minori şi de asemenea organizatoarea, însoţită de un martor major de sex feminin, poate intra în camera fetelor minore în vederea unui control de verificare a respectării prezentului regulament, în cazul în care exista suspiciuni de încălcare a acestuia.
 15. Toţi participanţii vor respecta regulile de bază în ceea ce priveşte igiena corporală proprie, vor păstra curăţenia/vor respecta regulile de igienă în camere şi băi.       
 16. Toţi participanţii vor respecta programul de dormit de minim 8 ore pentru a putea fi apţi de participare la activităţile taberei.  
 17. Toţi participanţii, indiferent de statut, vor anunţa în scris organizatorul, pe emailul tabarachitara@yahoo.com , înainte de a veni în tabără, dacă suferă de vreo boală sau dacă pe perioada taberei urmează vreun tratament medical (alergie, etc.).
 18. Fiecare participant va prezenta la venirea în tabără certificat medical (medicul de familie) prin care să dovedească că este sănătos şi apt de participare la tabără. Neprezentarea acestui document atrage după sine excluderea automată din cadrul taberei fără pretenţia de restituire a taxei de participare. Participantul care nu prezintă acest act medical va părăsi incinta taberei în interval de maxim 24 ore de la sosire.
 19. Toţi participanţii, indiferent de statut, vor anunţa în scris pe emailul pensiunearamet@yahoo.com , înainte de începerea taberei,  dacă au restricţii de ordin alimentar, sau dacă urmează vreun regim alimentar special. Neaducerea la cunoştinţa organizatorilor în scris la termenul specificat a acestor aspecte reprezintă o declaraţie implicită că participantul are un regim normal de hrană.
 20. Părinţii, tutorii legali, ai participanţilor minori le vor explica acestora în detaliu prezentul regulament şi importanţa lui şi îi vor instrui în sensul respectării acestuia.
 21.  In caz de probleme/urgenţe medicale organizatorii vor contacta de urgenţă 112 (ambulanţa) şi servicii medicale competente la cea mai apropiată unitate spitalicească (15 km oraşul Teiuş, 30 km municipiul Alba Iulia) şi vor depune toate eforturile posibile pentru interesul participantului.
 22. Toţi participanţii cu vârsta de peste 14 ani vor avea asupra lor cartea de identitate. Participanţii cu vârsta sub 18 ani vor prezenta la venirea în tabără copie după cartea de identitate a părinţilor.
 23. Toţi participanţii vor avea un comportament civilizat, respectuos unii faţă de ceilalţi şi nu vor da dovadă de comportament agresiv în cadrul taberei.
 24. În cazul unor conflicte verbale (neimputabile organizatorilor) sau violenţe de ordin fizic (neimputabile organizatorilor) manifestate de către participanţi (minori şi/sau majori), organizatorii vor încerca aplanarea acestora prin discuţii argumentate, în cazul violenţelor fizice nejustificate vor apela la serviciile poliţiei române iar în cazuri extreme, până la sosirea poliţiei, organizatorii (în prezenţa a mai multor martori) vor proceda la imobilizare fizică fără a vătăma corporal participantul în cauză, în sensul protejării acestuia de a-şi face singur vreun rău.
 25. Părinţii participanţilor minori vor furniza cel puţin un număr de telefon valabil 24 din 24 de ore la care să poate fi contactaţi la nevoie pe perioada taberei. În cazul unor situaţii unde este necesară sau se impune părerea şi/sau decizia telefonică a părintelui cu privire la eventuale situaţii ce trebuie reglementate în ceea ce-l priveşte pe copilul minor, părintele/tutorele/reprezentantul legal se obligă să fie mereu disponibil în a fi contactat telefonic, dacă însă din motive tehnice (reţeaua de telefonie nu funcţionează) sau imputabile părintelui (părintele nu răspunde la telefon din diverse motive) acesta nu poate fi contactat telefonic atunci organizatorii vor lua cele mai bune decizii legale şi morale pe care le consideră cu privire la reglementarea situaţiei respective, fără ca ulterior părintele să le impute acestora deciziile luate.
 26. În cazul nerespectării a cel puţin unuia dintre punctele prezentului regulament persoana în cauză va părăsi perimetrul taberei în maxim 24 ore fără a avea nicio pretenţie de nicio natură de la organizatori. Totodată participantul nu va mai beneficia de diplomă de participare şi/sau eventuale alte premii obţinute în cadrul taberei, toate acestea îi vor fi retrase.  
                         Participarea la tabără reprezintă dovada acordului și asumării celor de mai sus.   


 

ACUSTIC LIVE MUSIC CAMP este parte a proiectului cultural ACUSTIC LIVE
prin care se doreşte promovarea în special a muzicii acustice, a chitarei
acustice şi totodată a artiştilor consacraţi sau neconsacraţi
indiferent de vârstă sau experienţă.